LOOA hjälper företag att utveckla och integrera sin försäljning och marknadsföring

Konsulter inom försäljning och marknadsföring

Du som vd, marknadschef eller försäljningschef har nytta av oss om du behöver nya tankar och idéer – samt kraft och kompetens att genomföra dem. Från vår bas i Stockholm arbetar vi både i kortare projekt och långsiktiga konsultuppdrag, på plats i kundens organisation.

Hur vill ni utvecklas?

Kontakta oss för en kreativ och givande diskussion om hur ni kan effektivisera er försäljning och marknadsföring.

Hör av dig!